Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro – bony towarowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2015 roku.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro

Czytaj calość →