Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych

Szaflary: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych tj.: warzyw, owoców i mrożonek; artykułów spożywczych; pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich; mięsa, produktów mięsnych, podrobów, oraz wędlin i wyrobów wędliniarskich; mleka i przetworów mleczarskich oraz tłuszczy w I półroczu 2015r. do Domu Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu
Numer ogłoszenia: 401482 – 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Continue Reading →

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary informuje, że na podstawie „rozpoznania rynku” dokonano wyboru oferty wykonania zamówienia obejmującego:

Dostawę bonów towarowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, stanowiących świadczenie z ZFŚS w 2014 roku.

Pełna treść informacji do pobrani