O ośrodku

Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu, oddalony około 4 km od Nowego Targu, otoczony z dwóch stron lasem, lekko odsunięty od głównych zabudowań wioski, stanowi dobre miejsce do zamieszkania dla ludzi w podeszłym wieku.
Z okien naszego domu roztacza się piękny widok na pobliskie szczyty Tatr.

Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu został powołany do życia 1 sierpnia 1993r. i jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.

Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu posiada standard, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej Smrek w Zaskalu stwarza doskonałe warunki do odpoczynku i miłego spędzenia czasu. W ogrodzie w Zaskalu znajduje się częściowo zadaszony grill, gdzie mieszkańcy naszego domu w letnie popołudnia i wieczory spędzają czas na rozmowach, śpiewaniu piosenek oraz opowiadaniu o dawnych i obecnych czasach. W ogrodzie tym, wśród drzew sosnowych znajdują się ścieżki spacerowe.

Dla mieszkańców naszego domu organizowane są różne wyjazdy, do zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej.
W trakcie tych wyjazdów mieszkańcy uczestniczą w różnych konkursach tj.
– Konkurs wieńcy dożynkowych,
– Puszczania wianków na wodzie,
– Palm Wielkanocnych,
– Stołów Wielkanocnych
– Szopek Bożonarodzeniowych itp.

W naszym Domu organizowane są spotkania z okazji różnych świąt tj. Dzień Seniora, Opłatek, Dzień Babci i Dziadka itp.
W naszym domu gościmy z występami teatralnymi aktorów ze środowisk artystycznych Krakowa.
Organizujemy dla chętnych mieszkańców wycieczki krajoznawczo- turystyczne oraz wyjazdy do Bazylik i Sanktuariów.

W naszym domu prowadzona jest terapia zajęciowa pod okiem wykwalifikowanego instruktora terapii zajęciowej. Prowadzone są następujące formy zajęć, które uwzględniają stan zdrowa mieszkańców:
– biblioterapia
– zajęcia manualne
– zajęcia plastyczne
– papieroplastyka
– zajęcia krawieckie
– dziewiarstwo
– ludoterapia

Nasz dom posiada dobrze wyposażone gabinety do rehabilitacji, w których to mieszkańcy mają możliwość skorzystania na zlecenie lekarza z następujących zabiegów:
Kinezyterapii
– gimnastyki ogólnousprawniającej grupowej
– kinezyterapii przyłóżkowej
– gimnastyki indywidualnej ( UGUL, rotor)
– pionizacji i nauki chodu ( pionizator)
– spacerów
– terapii przeciw odleżynowej

Fizykoterapii
– jonoforezy
– prądów interferencyjnych
– lampy SOLUX
– lampy kwarcowej
– terapii ultradźwiękowej
– inhalacji
– termoterapii

Masażu
– masażu klasycznego
– drenażu limfatycznego
– hydromasażu

Dom podobnie jak innego tego typu placówki, umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

Mieszkańcy domu w Zaskalu mają zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego oraz pielęgniarek. Lekarz i pielęgniarki mają do dyspozycji gabinet lekarski oraz gabinet zabiegowy.

Nad właściwym funkcjonowaniem domu czuwa 40 osób personelu, w tym:
– Pielęgniarki
– Opiekunowie
– Kapelan
– Fizjoterapeuta
– Pracownicy socjalni
– Instruktor terapii zajęciowej
– Kucharze
– Pokojowi
– Praczka
– Kierowca
– Konserwator
– Pracownicy administracyjni

Mieszkańcom naszego domu odzież prana jest w pralni zlokalizowanej na terenie domu.
Nasi pracownicy przestrzegają w codziennej pracy zasad rzetelności, uczciwości i indywidualnego traktowania mieszkańców domu.
Wszyscy współpracują dla dobra mieszkańców i w trosce o ich wzajemne pozytywne relacje.